Ecodroom, Sterre vond haar pad.

luisterwijk-2198 luisterwijk-2210 luisterwijk-2243 luisterwijk-2317 luisterwijk-2343 luisterwijk-2349 luisterwijk-2354 luisterwijk-2368Zondagmiddag 31 mei was het zover: zo’n 200 bezoekers, groot en klein, genoten van de speciale voorstelling gemaakt door en voor bewoners van Paddepoel Zuid Oost en Tuinwijk (en er werkten ongeveer 70 bewoners uit beide wijken aan mee). Het muzikale sprookje verhaalde van prinsesje Sterre die volgens haar vader, koning Kardinaalsmuts nodig ”aan de man moest”. Ook Sterres moeder, koningin Wadi was het daar gloeiend mee eens, alleen het arme prinsesje zelf niet. Ze vluchtte naar haar oma, oma Bessemoer, die haar het advies gaf om haar eigen pad te volgen.

Zo geschiedde. Het publiek volgde Sterre op haar tocht. Van het mooi verscholen aan de Moesstraat liggende boerderijtje van Oma Bessemoer ging het verder door de beide wijken, Paddepoel en Tuinwijk. Onderweg kwam men nog allerlei taferelen tegen; een mannenkoor dat heel hard ”kus me, kus me” zong, en de gelegenheid bood om dan ook maar meteen een kikker te kussen (op het mozaiek op de fietstunnel in de Moesstraat); een moestuin met proefveldjes met kunstmest, waar naamgever van de K. de Vriezestraat aan het spoor, waarmee Klaas geëerd werd, vanwege zijn inspanningen voor de veenkolonieën een eeuw geleden, tot aan een danseres die haar droom, de Ecodroom, verbeeldde en er een prachtig gedicht van buurtbewoner Jesse Luth over voorlas.

Basisschoolleerlingen van de school de Zaaier aan de Dierenriemlaan hadden heel toepasselijk hun schoollied over ”de Zaaier” ingezongen, wat afgespeeld werd, zodra er een groep bezoekers passeerde. In de gemeenschappelijke moestuin aan de Grote Beerstraat werd getoond hoe in Klaas’ tijd stro verbrand werd, de as met regenwater werd vermengd, waarmee de was werd gedaan en het restant over de moestuin werd gekiept, immers de bodem moet ook weer gevoed worden als je er wat uit haalt. In het muzikale sprookje veranderde Klaas in een pad, toen hij zich aan een braamstruik prikte en viel hij in slaap. Toen de pad na 100 jaar wakker werd door het geboor voor het nieuwe buurtcentrum verlangde hij naar een prinses. ”Kus me”, zei Klaas en prinsesje Sterre, eigenwijs als ze was, deed het ook nog, waarop Klaas van pad naar prins veranderde en Sterre zo toch haar eigen pad gevonden had!.

Als kado boden de bezoekers het nieuwe stel een levend bloemen monument aan in het nieuwe Bessemoerpark, door het zaaien van bloemenzaad dat ze onderweg vanaf een soort ”Sterrenstelsel” dat in het buurtcentrum was opgehangen konden plukken, terwijl er –heel toepasselijk- het bloemenduet klonk in de verrassende combinatie van zingende zaag en stem.

De bezoekers konden ondanks het wat ”groeizame weer”, het motregende de hele middag, blij en tevreden weer naar huis, nog nagenietend van alle kleine details, zoals de gevouwen kikkers die als entreebewijs dienden en de speciaal gemaakte paddenkussen, waarop men kon zitten bij de vertelling van het sprookje en een grote Kunstpad (een stille verwijzing naar de komende kunstroutes door de wijk).

Namens wijkvereniging Tuinwijk bedankte Derk Jaap Bessem initiatiefneemster en organisator Liesbeth van Hoffen en regisseur Hiepie Hoogeveen voor een geslaagde voorstelling, die veel bewoners bij elkaar bracht en een verbindende werking heeft in de beide wijken.

Het vertoonde filmpje over Klaas de Vrieze is terug te vinden via www.stadjerstv.nl

(foto’s zijn van Bob de Vries)