Het voorjaar is begonnen in de Luisterwijk

Het voorjaar dient zich na de lange winter nu echt aan. Tijd om het huis op te ruimen, bloemen in de bloembakken te zetten en plannetjes te maken voor vakantie en uitstapjes. Dat opruimen gebeurt op wijkniveau ook: voordat een begin kan worden gemaakt met de inrichting van het Bessemoerpark, blijkt er eerst nog asbest verwijderd te moeten worden uit de grond. Wat ondertussen alvast meer ruimte geeft voor het park, is het verwijderen van diverse blokjes bejaardenwoningen. Aan de Grote Beerstraat in de ‘Sterrenbeeldenbuurt’ in Paddepoel, verrijzen nieuwe woningen, binnenkort trekken de eerste bewoners er al in, liet ontwikkelaar KUUB weten.

Het Bessemoerpark en het beoogde nieuwe buurtcentrum zal volgens de nieuwste plannen als een wat groot uitgevallen ‘’Buurtkamer’’ gaan fungeren voor bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel Zuid Oost. Het Buurtcentrum valt onder één bestuur met Buurtcentrum Sonde 2000, het Buurtcentrum dat in de Vensterschool aan de Eikenlaan gehuisvest is (wist u dat?). Welke activiteiten de bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel Zuid Oost graag in het buurtcentrum aan de Bessemoerstraat zouden willen zien, is iets wat onderzocht gaat worden. In de Tuinwijk zijn diverse bewoners daar al actief mee en in Paddepoel is tevens de opbouwwerkster op pad om wensen te inventariseren. Officieel is het de taak van het Buurtcentrumbestuur om activiteiten op te zetten en te faciliteren. Het is nog onzeker hoe het beheer van het Buurtcentrum in de toekomst geregeld gaat worden (via Werkpro of Participatie-banen) en welke rol de bewoners, de Wijkvereniging(en) en het ‘Sondebestuur’ daarin zullen spelen. En, o ja de Gemeente wil nog een extra beheerder-activiteitencoördinator aanstellen (Hoe die dan weer in het plaatje past?) In het Bouwteam dat de Gemeente voor de bouw van het buurtcentrum heeft aangesteld, hebben dan eerst weer de professionals zoals kinder-en jongerenwerkers zitting (volgt u het nog?). De bewoners zijn over de plannen geïnformeerd op een goedbezochte inloopavond in januari.

Wil je er ondertussen met het mooie weer op uit (en helemaal niet binnen in een Buurtcentrum zitten), dan is het lopen van het Pieterpad een mooie optie: de route loopt via de Moesstraat immers dwars door de Tuinwijk?! Ook fietsliefhebbers  kunnen hun hart ophalen: de Bessemoerstraat ligt aan het tracé van de Saksenroute (Een fietsroute van Lauwersoog naar Enschede). De trein vanaf het Noorderstation brengt je zo bij bezienswaardigheden in de provincie, zoals de Menkemaborg in Uithuizen, naar een concert in Loppersum of naar de Kroning van onze nieuwe koning in Amsterdam. Project Luisterwijk wil ondertussen graag van bewoners weten wat de bijzondere plekjes in de eigen wijk zijn, om daar muziek en filmpjes over te kunnen maken, zoals misschien de schilderijen in de Radijsstraat of het Mozaiek aan de fietstunnel in de Moesstraat of iets bijzonders op de Noorderbegraafplaats, of……..? , zodat een toeristische wandeling door de eigen Tuinwijk aan de hand van QR codes ook in het verschiet ligt. Heb je tips? Mail info@luisterwijk.nl

Mocht je, thuisgekomen na een lange dag er op uit, geen zin in eten koken hebben, dan kan je via de site www.thuisafgehaald.nl zien welke buurtbewoners wel voor je zouden willen koken. Of, als het zo uitkomt eet je een taartje bij Ontmoet en Taart. Hopelijk wordt ook het geslaagde Buurtbuffet in de toekomst een traditie! En, wil je eens buitenshuis overnachten dan kan dat via couchsurfing wellicht op de bank van één van de buren. Houd www.tuinwijkgroningen.nl in de gaten voor activiteiten in de wijk.